adg-bakker-advocaat-home
Natuur Lelystad Advocaat contact

Tarieven

Nederland heeft een systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat aan de overheid subsidie gevraagd kan worden in verband met te maken advocaatkosten. De client ontvangt dan een zogenaamde toevoeging en betaalt slechts een eigen bijdrage.

De Raad voor de Rechtsbijstand stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast. Op de site van de Raad voor Rechtsbijstand vindt u hierover alle informatie.

Bij gedwongen opname in een verpleeghuis, een zwakzinnigeninrichting of psychiatrische inrichting wordt door de overheid of rechter een advocaat aan u toegevoegd. U hoeft in zo’n geval geen eigen bijdrage te betalen.

Indien u niet in aanmerking komt voor een toevoeging en u heeft geen rechtsbijstandsverzekering, die de kosten van het inschakelen van een advocaat vergoedt, dan geldt het vaste uurtarief van € 160,00 exclusief BTW oftewel een uurtarief van € 198,60 inclusief BTW. Kantoorkosten worden niet in rekening gebracht.

Een kennismakingsgesprek van ongeveer een half uur is gratis.