adg-bakker-advocaat-home

Advocatenkantoor

ADG Bakker Advocaat

  • Het kantoor beschikt niet over een Stichting Derdengelden
  • Mr Bakker heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) het rechtsgebied Psychiatrisch Patiëntenrecht geregistreerd. Op grond van deze registratie is zij verplicht om elk kalenderjaar volgens de normen van de NOVA tien opleidingspunten op dit rechtsgebied te behalen.