adg-bakker-advocaat-home

Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

ADG Bakker Advocaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze website. De informatie op deze website wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker van deze website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke toestemming. De geboden informatie is geenszins bindend voor ADG Bakker Advocaat, maar is slechts een bron van algemene informatie voor u als bezoeker. Neem als u twijfelt of vragen heeft contact op.